Pơk uănh mông nar djăt: 16/5/2020

 

N’gor Kon Tum

Tu\k rgâl tât âk tu\k,  nar trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh mi rih rah âk ntu\k.

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah 33-35 độC

Măng trôk nđik ntơm bah   22-24 độ C

N’gor Gia Lai

Tu\k rgâl tât âk tu\k,  nar trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh mi rih rah âk ntu\k.

Sial dăng mbrô 2- 3 

Nar trôk duh ntơm bah:   32-34 độ C; mpeh luh nar ba dâng  36-38độ C

Măng trôk nđik ntơm bah: 21-23 độ C; mpeh luh nar ba dâng 25-27 độ C

N’gor  Dak Lak

Tu\k rgâl tât âk tu\k,  nar trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh mi rih rah âk ntu\k.

Sial dăng mbrô 2- 3 

Nar trôk duh ntơm bah: 33-35 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah: 22-24 độ C

N’gor  Dak Nông

Tu\k rgâl tât âk tu\k,  nar trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh mi rih rah âk ntu\k.

Sial dăng mbrô 2- 3 

Nar trôk duh ntơm bah:      32-34 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah:  21-23 độ C

N’gor Lâm Đồng

Tu\k rgâl tât âk tu\k,  nar trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh mi rih rah âk ntu\k.

Sial dăng mbrô 2- 3 

Nar trôk duh ntơm bah:     29-31 độ C; êng nkual [on têh Đà Lạt 25-27 độC

Măng trôk nđik ntơm bah: 19-21 độ C, êng nkual [on têh Đà Lạt 14-16 độ C

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng