Pơk uănh mông nar djăt: 15/5/2015

N’gor Kon Tum

***

            Tu\k rgâl, nar trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh mih ntâng n’hanh geh ntu\k ntâr n’glaih.

            - Sial dăng lhêt lhơt

            - Nar trôk duh ntơm bah:        32→ 34 độ C

- Măng trôk nđik ntơm bah:  23→ 25 độ C

N’gor Gia Lai

***

            Tu\k rgâl, nar trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh mih ntâng n’hanh geh ntu\k ntâr n’glaih.

            - Sial dăng lhêt lhơt

            - Nar trôk duh ntơm bah: 31→ 33 độ C, êng nkual mpeh bah dâng luh nar  35→ 37 độ C

            - Măng trôk nđik ntơm bah: 22→ 24 độ C; êng nkual mpeh bah dâng luh nar  25→ 27 độ C

N’gor  Dak Lak

***

            Tu\k rgâl, nar trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh mih ntâng n’hanh geh ntu\k ntâr n’glaih.

            - Sial dăng lhêt lhơt

            - Nar trôk duh ntơm bah: 33→ 35 độ C

            - Măng trôk nđik ntơm bah: 23→ 25 độ C

N’gor  Dak Nông

***

            Tu\k rgâl, nar trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh mih ntâng n’hanh geh ntu\k ntâr n’glaih.

            - Sial dăng lhêt lhơt                                        

- Nar trôk duh ntơm bah:     31→33 độ C

            - Măng trôk nđik ntơm bah: 22→ 24 độ C

N’gor Lâm Đồng

***

            Tu\k rgâl, nar trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh mih ntâng n’hanh geh ntu\k ntâr n’glaih.

            - Sial dăng lhêt lhơt

            - Nar trôk duh ntơm bah: 30 → 32 độ C; êng nkual [on têh Đà Lạt 25→ 27 độ C

            - Măng trôk nđik ntơm bah: 20→ 22 độ C, êng nkual [on têh Đà Lạt 15→ 17 độ C

 

                                                                                                            BTV: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng