Pơk uănh mông nar djăt: 17/11/2020

N’gor Kon Tum

Tu\k rgâl, nar duh, kêng măng n’hanh măng geh mih, mih ntâng

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:           26→28đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:        17→19 đô| C

 

N’gor Gia Lai

Tu\k rgâl, nar duh, kêng măng n’hanh măng geh mih, mih ntâng

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:               25→27 độ C, êng nkual cheo reo 28→30 đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:           16→18 đô| C; êng nkual Cheo reo 20→22 đô| C

 

N’gor  Dak Lak

Tu\k rgâl, nar duh, kêng măng n’hanh măng geh mih, mih ntâng

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:                   26→28 đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:               17→19 đô| C

 

N’gor  Dak Nông

Tu\k rgâl, nar duh, kêng măng n’hanh măng geh mih, mih ntâng

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:                          25→27đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:                      17→19đô| C

 

N’gor Lâm Đồng

Tu\k rgâl, nar duh, kêng măng n’hanh măng geh mih, mih ntâng

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:              24→26 đô| C; êng nkual [on têh Đà Lạt 20→22đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:        15→17 đô| C; êng nkual [on têh Đà Lạt 12→ 14đô| C

 

                                                            Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương