Pơk uănh mông nar djăt: 10/10/2020

N’gor Kon Tum

Tu\k rgâl, geh rnôk tu\k hu\ch nar duh tăch pruăt, kêng măng n’hanh măng geh mih, geh mih dah găp tât mih têh.

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:      24 – 26 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah   20-  22 độ C

N’gor Gia Lai

Tu\k rgâl, geh rnôk tu\k hu\ch nar duh tăch pruăt, kêng măng n’hanh măng geh mih, geh mih dah găp tât mih têh.

Sial dăng mbrô 2- 3 

Nar trôk duh ntơm bah:     23 - 25 độ C; êng nkual cheo reo  26→ 28 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah: 19→ 21 độ C; êng nkual cheo reo 22→24 độ C

N’gor  Dak Lak

Tu\k rgâl, geh rnôk tu\k hu\ch nar duh tăch pruăt, kêng măng n’hanh măng geh mih, geh mih dah găp tât mih têh.

Sial dăng mbrô 2- 3

Nar trôk duh ntơm bah:      24- 26 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah: 20→ 22 độ C

N’gor  Dak Nông

Tu\k rgâl, geh rnôk tu\k hu\ch nar duh tăch pruăt, kêng măng n’hanh măng geh mih, geh mih dah găp tât mih têh.

Sial dăng mbrô 2- 3

Nar trôk duh ntơm bah:      23-  25 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah:  19→ 21 độ C

N’gor  Lâm Đồng

Tu\k rgâl, geh rnôk tu\k hu\ch nar duh tăch pruăt, kêng măng n’hanh măng geh mih, geh mih dah găp tât mih têh.

Sial dăng mbrô 2- 3

Nar trôk duh ntơm bah:      23-  25 độ C; êng nkual [on têh Đà Lạt 20- 220C

Măng trôk nđik ntơm bah:  19→ 21 độ C; êng nkual [on têh Đà Lạt 15- 170C

            Tâm rnôk n’hâm tơm mih njrăng sial rvănh brông, ntâr n’glaih, mih tu\p pler n’hanh sial dăng.

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương