Pơk uănh mông nar djăt: 17/10/2020

N’gor Kon Tum

Âk tu\k, geh rnôk tu\k hu\ch nar duh tăch pruăt, kêng măng n’hanh măng geh mih, geh ntu\k mih dah găp tât mih têh.

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:      26 – 28 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah   20-  22 độ C

N’gor Gia Lai

Âk tu\k, geh rnôk tu\k hu\ch nar duh tăch pruăt, kêng măng n’hanh măng geh mih, geh ntu\k mih dah găp tât mih têh.

Sial dăng mbrô 2- 3 

Nar trôk duh ntơm bah:     25 - 27 độ C; êng nkual cheo reo  28→ 30 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah: 19→ 21 độ C; êng nkual cheo reo 23→25 độ C

N’gor  Dak Lak

Âk tu\k, geh rnôk tu\k hu\ch nar duh tăch pruăt, kêng măng n’hanh măng geh mih, geh ntu\k mih dah găp tât mih têh.

Sial dăng mbrô 2- 3

Nar trôk duh ntơm bah:      26- 28 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah: 20→ 22 độ C

N’gor  Dak Nông

Âk tu\k, geh rnôk tu\k hu\ch nar duh tăch pruăt, kêng măng n’hanh măng geh mih, geh ntu\k mih dah găp tât mih têh.

Sial dăng mbrô 2- 3

Nar trôk duh ntơm bah:      25-  27 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah:  19→ 21 độ C

N’gor  Lâm Đồng

Âk tu\k, geh rnôk tu\k hu\ch nar duh tăch pruăt, kêng măng n’hanh măng geh mih, geh ntu\k mih dah găp tât mih têh.

Sial dăng mbrô 2- 3

Nar trôk duh ntơm bah:      24-  26 độ C; êng nkual [on têh Đà Lạt 20- 220C

Măng trôk nđik ntơm bah:  18→ 20`độ C; êng nkual [on têh Đà Lạt 15- 170C

            Tâm rnôk n’hâm tơm mih njrăng sial rvănh brông, ntâr n’glaih, mih tu\p pler n’hanh sial dăng.

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương