Pơk uănh mông nar djăt: 27/6/2020

N’gor Kon Tum

Tu\k rgâl tât âk tu\k, măng geh ntu\k mih ntâng n’hanh geh ntu\k ntâr n’glaih, nar trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh ntu\k mih ntâng.

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:      31 – 33 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah   21-  23 độ C

N’gor Gia Lai

Tu\k rgâl tât âk tu\k, măng geh ntu\k mih ntâng n’hanh geh ntu\k ntâr n’glaih, nar trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh ntu\k mih ntâng.

Sial dăng mbrô 2- 3 

Nar trôk duh ntơm bah:     30 - 32 độ C; êng nkual cheo reo  34→ 36 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah: 20→ 22 độ C; êng nkual cheo reo 24→ 26 độ C

N’gor  Dak Lak

Tu\k rgâl tât âk tu\k, măng geh ntu\k mih ntâng n’hanh geh ntu\k ntâr n’glaih, nar trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh ntu\k mih ntâng.

Sial dăng mbrô 2- 3

Nar trôk duh ntơm bah:      31-  33 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah: 21→ 23 độ C

N’gor  Dak Nông

Tu\k rgâl tât âk tu\k, măng geh ntu\k mih ntâng n’hanh geh ntu\k ntâr n’glaih, nar trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh ntu\k mih ntâng.

Sial dăng mbrô 2- 3

Nar trôk duh ntơm bah:      30-  32 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah:  20→ 22 độ C

N’gor Lâm Đồng

Tu\k rgâl tât âk tu\k, măng geh ntu\k mih ntâng n’hanh geh ntu\k ntâr n’glaih, nar trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh ntu\k mih ntâng.

Sial dăng mbrô 2- 3

Nar trôk duh ntơm bah: 28→ 30 độ C; êng nkual [on têh Đà Lạt 24→ 26 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah:  19→ 21 độ C ; êng nkual [on têh Đà Lạt 16→ 18 độ C

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng