Pơk uănh mông nar djăt: 3/6/2020

VOV4.M’nông – Nar nđaơ, ta n’gor Kratie (mpeh bah lơ Campuchia) le\ [ư nar pah kan đah Đại sứ quán Việt Nam, hội Khmer-Việt Nam, ban nt^m rđau công ty THADI, ndrel âk kônh wa nu^h Việt Nam ta Campuchia mpeh nău joi mkra ntop kơl nău kan an nsum mpôl nu^h Việt geh nău rêh jêr jo\t dôl gu\ rêh ta Campuchia. T^ng công sứ Lai Xuân Chiến, a[aơ, nu^h Việt dôl gu\ rêh ta ăp n’gor bah Campuchia, tâm ne\ âk ngăn lah Thủ đô Phnôm Pênh n’hanh 5 n’gor wa\r nkual Biển Hồ. Du\t âk nu^h Việt dôl gu\ rêh ta nkual [on têh geh nău kan đăp mpăn, nău rêh nar lơ dơi hao. Bôl ndr^, ta ăp nkual thôn [on, nkual jru ngai, lơn lah nkual Biển Hồ nău rêh bah kônh wa hôm e mâp âk jêr jo\t. Yor r^ ăp nău [ư nt^m nău kan mbra pơk trong hăn mhe an kônh wa dơi geh đăp mpăn, rgâl mhe nău rêh.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng