Pơk uănh mông nar djăt: 20/7/2019

VOV4.M’nông: Bơi 15.000ha mbo tâm lam dak geh ndru\ng pêng tuh sa. Rnoh hvi, rnoh jru khuch khat hao tay n’hanh hôm mbra ntưp rêng tay tât năm bah kơi tay.

Aơ lah nkô| du\t njrăng dơi ndơ\ luh ta rnôk tâm nchră n’hao dăng pah kan rđău đă njrăng n’gang ndru\ng tuh sa ta ăp n’gor duyên hải Nam Trung Bộ n’hanh Tây Nguyên tă bah Bộ Nông nghiệp n’hanh Phát triển Nông thôn [ư ta nkual [on têh Pleiku, n’gor Gia Lai. A[aơ ndruh tuh sa khay djang dôl ntưp rêng lam hvi n’hanh jêr njrăng n’gang.

Ta năp ăp nău tât jêr g^t năl lor bah ntil ndru\ng dja, Bộ Nông nghiệp n’hanh Phát triển Nông thôn dăn đă n’gâng kan dơi kan ăp n’gor lor nchrăp, t^ng [ư ăp trong njrăng n’gang t^ng trong nt^m nti bah Bộ; nkoch trêng, mbơh g^t n’hanh nt^m nti [on lan kan lo\ mir t^ng [ư pah kan njrăng n’gang gay bah ir khuch khat n’hanh ntưp rêng. Đah Cục Mât njrăng si tăm n’hanh ăp Ntu\k rgum gu\ m^n nkual ân gu\ m^n ngăch geh ăp trong njrăng n’gang geh nău tam gay do\ng tâm ăp khay tăm bah kơi tay./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng