Pơk uănh mông nar djăt: 19/9/2020

VOV4.M’nông: Công ty dak si R-Pharm bah Nga mhe mbơh, dak aơ ân [ư nau kan săm srê Covid-19 ân ăp nu\ih ji gu\ ba dih đah dak si Coronavir, ntil dak si aơ geh pă ân ăp ngih tăch dak si lam dak tâm pơh ba kơi. Ti\ng nê, dak si aơ mra geh do\ng ân nu\ih ji dôl săm tâm ngih geh nau ji mô lăng jâk. Ntil dak si aơ geh nkra nsing tâm dak si Favipiravir bah Nhật Bản, geh do\ng ân nu\ih ji nuh lơh hô. Dak si Coronavir ho\ geh năl lah ueh ndrel săk tam đah bơi tât 170 nu\ih ji ntưp srê Covid-19 tâm ăp nau rlong săm rơh dăch du\t./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương