Pơk uănh mông nar djăt: 23/9/2020

VOV4.M’nông – Tổng thống Nga Vladimir Putin nar nđaơ (22/9) dăn đă du r[u\n nchră gưl prêh mpeh kan ndrel vaccine tâm rnôk, srê Covid-19 ntưp rêng lam ntu\r neh. Ntoh ngơi bah năp Đại hội đồng Liên Hợp quốc, wa Putin ndơ\ dăn đă [ư r[u\n nchră so\ng dăng gưl prêh tâm khay tât an ăp dak uănh tât nău kan ndrel n’hanh hun hao vaccine rchăng n’gang srê Covid-19. wa m^n lah, Nga nchrăp tâm pă nău blău mpeh vaccine n’hanh kan ndrel đah le\ rngôch ăp dak,  rmôt kan dak si lam ntu\r neh.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương