Pơk uănh mông nar djăt: 23/8/2019

VOV4.Mnông: Tổng thống Nga Vladimir Putin  mbơh mbra hun hao ăp grăp phao u\nh lot dăch  gay ma plơng lơh ăp nău kan bâh Mỹ. m^n rvê mpeh du rơh tâm rlong tahen mhe đah bar ngih dak hạt nhân aơ dôl geh tât, đah ăp nău tât hô [ư an lam ntur neh m^n rvê. Ntoh ngơi rnôk geh rơh tât khâl Phần Lan n’hanh rơh r[u\n nchră đah Tổng thống Phần Lan  Sauli Ninisto nar 21/8, Tổng thống Putin ndu^h nău Mỹ rlong grăp phao u\nh lot dăch du\t ngăch n’hanh lah na nê|, gay ma tâm rdâng đah ntul rlong, Nga mbra săch ăp ntrong kan, nđâp nău hun hao ăp grăp phao u\nh dăch n’hanh lot dăch pănh bâh măt neh.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng