Pơk uănh mông nar djăt: 26/1/2021

 

VOV4.M’nông: Hội đồng An ninh Nga mbơh nar 25/1, Thư ký Hội đồng An ninh Nikolai Patrushev n’hanh nu^h tă ơm g^t nso\ng kơl trong mât rnă njrăng neh dak Mỹ Jake Sullivan ho\ kuăl điện tâm nchră mpeh nău njong nău tâm ton koh n’hu\ch ndrak nsiu rdôl lơh têh mhe (New START) n’hanh ăp nău mpo\ng mpeh n’hao dăng tâm boh tâm trong kan mât rnă njrăng. Rơh kuăl điện tâm nchră dja [ư t^ng nău m^n bah Mỹ. Nău mbơh bah Hội đồng mât rnă njrăng Nga nkoch kloh: “Wa Nikolai Patrushev n’hanh wa Jake Sullivan ho\ tâm nchră mpeh nău njong Hiệp ước New START, tâm ban kơt nău mpo\ng n’hao dăng tâm boh Nga- Mỹ tâm trong kan mât rnă njrăng.” Bah năp nê ndrel nar, lah kalơ mbrô [oh rup Rossiya 24, nu^h ntơh ngơi Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova an g^t ăp pah kan ngăn ngăn geh tât nău njong Hiệp ước New START ho\ ntơm dơi [ư ta gưl nu^h rnâng kan./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương