Pơk uănh mông nar djăt: 23/8/2019

VOV4.M’nông: Ta rơh r[u\n lơ 22/8, bah Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mpeh nau nchrăp bah Mỹ hun hao ndrel ntru\nh ăp phao u\nh pănh ngai, Nga nkah du rơh tâm rlong ndrak nsiu mra hôm geh đah Mỹ. N’gâng kan neh dak Mỹ tâm bôk pơh rlau aơ mbơh ho\ rlong jêh du trong phao u\nh geh pănh tă bah măt neh, lơh tât ntu\k nơm nchro\ng ngai rlau 500km.

Aơ lah nau rlong phao u\nh bôk năp kơp ntơm rnôk Mỹ rhuăt luh bah nau tâm ton Rmôt kan ndrak nsiu păng lot ngai (INF) geh ký dah Nga năm 1987. Chính phủ Nga jêh nê ho\ nduih lah ngăn nau kan bah Mỹ. Ơh nau ôp bah ntu\k nchih nau Fox News bah Mỹ, N’gâng kan neh dak Mỹ ntoh nau rvê ngăn nê lah Trung Quốc u\ch rlong ndrak nsiu aơ./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng