Pơk uănh mông nar djăt: 2/2/2016

VOV4.M’nông: Thư ký Hội đồng rnă njrăng neh dak Nga Nikolai Patrushev nar ntri, 1-2, mbơh, nău ndơ\ luh nău nkol gay njêng mpôl dơn ngoăy rdâng lơh mpôl lơh ndjơh lah mô dơi ngăn. Lah ta rơh họp báo dak bah dih ta thủ đô Moscow, Nga, wa Patrushev lah rjăp nău khlay ân ntlơi ăp nău nkol rnôk njêng mpôl rdâng lơh mpôl lơh ndjơh. Wa Patrushev lah rjăp, Nga rôih t^ng ngăn trong kan dja rnôk tâm ôp đah ăp mpôl tâm boh đah dak bah dih. Rlău ma nê, nu^h mât bôk Hội đồng rnă njrăng neh dak Nga an lah Pháp, Anh, Đức, Italia n’hanh ăp dak Bắc Đại Tây Dương uănh khlay tât nău ndrel tâm boh rdâng lơh mpôl lơh ndjơh da dê./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng