Pơk uănh mông nar djăt: 24/8/2019

VOV4.Mnông: Tổng thống Nga  Vladimir Putin nar 23/8 đă plơng lơh tâm ban đah nău Mỹ rlong grăp phao u\nh. Ntoh ngơi ta năp Hội đồng rnă njrăng, Tổng thống Putin mbơh, Nga mbra mô u\ch n’hanh mbra mô têk jă lăp du rơh tâm rlong tahen geh nău tâm nkh^t n’hanh roh hoach. Bôl ma kơt ne\, tâm ăp nău aơ lơ ma [ư kloh na nê| r^ mpeh đah Nga an geh ăp ntrong kan plơng lơh. Tổng thống Putin hôm nha lah na nê|, nău Mỹ nkoch tât nău mbra mbơh [ư grăp phao u\nh mhe ta nkual Châu Á-Thái Bình Dương khuch tât nău geh tơm khlăy bâh Nga yor nkual ne\ dăch n’har đah Nga. Rlău ma ne\, Tổng thống Putin hôm nha nklơi rong nău tâm nchră đah Mỹ gay ma ndâk nsơm nău knơm n’hanh n’hao rnă njrăng lam ntur neh.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng