Pơk uănh mông nar djăt: 10/7/2020

VOV4.M’nông – Kêng măng 9/7, ta nkuăl têh Đăk Đoa, nkuăl Đăk Đoa, n’gor Gia Lai, N’gâng kan dak si, UBND n’hanh n’gâng kan dak si ăp n’gor Tây Nguyên tâm rgop rgo\ jă [ư chuh njrăng n’gang ji ndâr ko ta lam nkual, gay rdâng đah nu nău ăp nu^h ji ndâr ko hao âk.

{ư rgo\ jă

 

N’gâng kan dak si an g^t mbra geh bơi 5 rkeh nu^h ta 4 n’gor Gia Lai, Dak Nông, Kon Tum, Dak Lak dơi chuh an dơm tâm rơh aơ. T^ng trong nchrăp, le\ rngôch nu^h [on lan bah 2 khay let lơ bah 4 n’gor mhe nkoch Gia Lai, Dak Nông, Kon Tum, Dak Lak mbra dơi chuh vaccine njrăng n’gang ji ndâr ko an dơm.

Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long-dơi [ư Kruanh N’gâng kan dak si ntru\t đă ăp oh jêt hăn chuh

 

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, dơi [ư Kruanh n’gâng kan dak si an g^t, jêh rơh chuh ta Gia Lai, Dak Nông, Kon Tum, Dak Lak, mbra [ư tay đah 3 n’gor Lâm Đồng, Quảng Ngãi n’hanh Quảng Nam.


Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng