Pơk uănh mông nar djăt: 5/8/2020

VOV4.Mnông- Nar 4/8, n’gâng kan nt^m n’hanh nti le\ geh công văn mpeh nău leo [ư rơh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tâm nău nuh srê Covid-19 dôl geh ntưp jêr njrăng. T^ng ne\, kon hoc bâh nkuăl [on têh Đà Nẵng n’hanh du đê| nkuăl, nkuăl têh, nkuăl [on têh ta n’gor Quảng Nam mbra ntru\ch tay nar thi ta rnôk tâm di, mông nar leo thi mbra yor ăp ntu\k mbơh dăn lôch rnôk nuh srê Covid-19 dơi njrăng, mât đăp mpăn an nău kan leo ua\nh thi. Ăp ntu\k hôm e [ư rơh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 t^ng nău nchrăp bâh nar 8 tât nar 10/8, [ư t^ng răng dăng ăp ntrong kan njrăng, rdâng nuh srê t^ng nău nt^m mbơh bâh n’gâng kan nt^m n’hanh nti. Ăp nu^h kon hoc bâh rnoh ntưp f1, f2 ta lam dak (lah geh) mbra geh râng thi ndrel mông nar đah kon hoc lam dak bâh ăp ntu\k an geh ntru\ch mông nar leo [ư thi yor geh [ư nglah êng ntu\k rêh jêng.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng