Pơk uănh mông nar djăt: 24/12/2020

VOV4.M’nông: Nar aơ lơ 24/12 ta Hà Nội, N’gâng kan tuch tăm ndrel hun hao [on lan [ư r[u\n lôch năm 2020 ndrel ntru\nh nau nchrăp kan năm 2021. Bol ma mâp âk nau jêr ndrel ntul rlong yor geh srê Covid-19 lam ntur neh, srê ji ndul djroh sur Châu Phi, mih dak lip, prăng bri, lăp dak chiăt boh geh tâm ăp n’gor tâm lam dak, ntu\k kan tăch rgâl ndoh ndơ tuch tăm n’huch yor geh nau khuch tă bah nau tâm lơh nau kan tăch rgâl lam ntur neh, yơn năm 2020 n’gâng kan tuch tăm ndrel hun hao [on lan ho\ nchrăp, nsôih [ư ân tâm di tâm ban ăp nau kan gay geh “Nkô| nau bar ntil: Nkre hun hao, nkre njrăng rdâng srê ân nâp nâl”; Ntru\nh ăp nau kan ntru\t dăng nau tuch tăm to\ng dơi geh ndơ sa tâm dak ndrel tăch luh. Rnơm kơt nê, tâm nau tuch tăm, nau geh ba tâm dak ho\ hao rlau 0,5 tạ/ha, nau mât rong sur, kik djăr ndrel ndrôk hun hao ueh…rgop nau khlay tâm GDP lam ntu\k kan geh prêh, geh 2,65%. Rnoh geh tăch luh lam ntuk kan tâm năm ao geh 41,2 rmen đôlar./.

Nu\ih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương