Pơk uănh mông nar djăt: 11/7/2020

VOV4.M’nông: Kruanh n’gâng kan nti\m nti mhe geh nau njoăl ăp N’gâng kan nti\m nti mpeh nau n’hao nau njrăng, rdâng srê ji dâr bưm ko tâm ngíh săm [u\t. Nkô| nau mbơh kloh, ăp N’gâng kan ân nchrăp tâm rgop nsum đah N’gâng kan dak si ndrel ăp ntu\k kan geh tât bah n’gor gay ma ntru\nh ăp nau kan nchrăp nkân njrăng năn srê ji, mô ân geh ntưp rêng tâm ngih săm [u\t. Ntru\t dăng nau kan nkoch trêng, nti\m mbơh ân nu\ih hăn nti, nai nti|m, cán bộ, nu\ih pah kan tâm ngih săm [u\t mpeh nau kan, nau khuch ndrel ăp nau njrăng, rdâng đah srê ji dâr bưm ko. Ntru\nh ăp nau kan răk kloh jrâu săm ji tâm ăp ngih săm [u\t gay đăp mpăn ntu\k kloh, ueh, geh to\ng ang. Nau kan tâm rgop nsum đah ngih săm [u\t, rnăk vâl ndrel n’gâng kan ân geh mât ueh ăp nau kan njrăng, rdâng srê ji, ăp nau kan mât chăm n’hâm soan, răk kloh săk jăn, răk kloh ntu\k ntu ho\ ntơm njêng ndrel [ư ueh ngih săm [u\t tâm rơh rlau aơ./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng