Pơk uănh mông nar djăt: 28/10/2020

VOV4.M’nông – Nar nđaơ (27/10), chính phủ Nhật Bản mbơh an trong nchrăp do\ng tơm prăk gay pă an vaccine njrăng n’gang covid-19 an dơn nu^h [on lan. Tâm nău mbơh mhe ngăn, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga an g^t, mbra pă to\ng ăp vaccine njrăng n’gang Covid-19 an nu^h [on lan ta n’gul năm 2021. Khay 9 mhe rlău, chính phủ Nhật Bản le\ ntru\nh an rlău 670 rmen yên (6,3 rmen đolar) bah tơm prăk ntêm nkrem rlău 10.000 rmen yên tâm năm 2020 gay rwa\t vaccine njrăng covid-19 bah ăp công ty dak si dak bah dih. Nău aơ geh jêh rnôk chính phủ Nhật Bản dơi geh tâm ton rwa\t ndơ rhiăng rkeh ding vaccine njrăng n’gang Covid-19 bah ăp công ty dak si bah Mỹ n’hanh Anh.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương