Pơk uănh mông nar djăt: 18/1/2021

VOV4.M’nông – Di nkah g^t 71 năm Nar ndâk njêng tâm boh tâm rnglăp nchră nău Việt Nam n’hanh Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2021), Tổng Bí thư, Kruanh dak Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc n’hanh Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân le\ tâm nchră mbah rhơn đah Tổng Bí thư, Kruanh dak Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường, Uỷ viên kruanh Uỷ ban thường vụ Đại hội đại biểu [on lan lam dak Lật Chiến Thư. Nkhêp di rơh aơ, Groi Thủ tướng, Kruanh tâm rnglăp nchră nău Phạm Bình Minh-Kruanh Uỷ ban nt^m rđau kan ndrel ăp ding Việt Nam-Trung Quốc le\ kuăl điện tâm nchră mbah rhơn đah Uỷ viên Quốc vụ, Kruanh n’gâng kan tâm rngla\p nchră nău Trung Quốc Vương Nghị-Kruanh Uỷ ban Nt^m rđau kan ndrel ăp ding Trug Quốc-Việt Nam.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương