Pơk uănh mông nar djăt: 26/1/2021

 

VOV4.M’nông: T^ng nău mbơh bah Bộ Thương mại Campuchia, ns^t geh tăch rgâl đah Campuchia n’hanh Mỹ ho\ hao âk ndal tâm năm mhe aơ. Na nê|, tâm năm 2020, ns^t geh tăch rgâl đah Campuchia n’hanh Mỹ ho\ geh le\ rngôch rlău 5,5 rmen đôlar, hao bơi 17% rđ^l đah năm 2019. Tâm nê, Campuchia geh rnoh khlay tăch n’gluh tât Mỹ bơi 5,26 rmen đôlar n’hanh dơn rvăt n’glăp 250 rkeh đôlar dơm. Ăp ntil ndơ tơm Campuchia tăch n’gluh tât Mỹ lah: Kho ao, ndơ do\ng hăn pâl nđaih (vali, du\ng cheng), ndeh wah jâng n’hanh du đêt ntil ndơ tăch êng [a [a\. Campuchia rvăt n’glăp bah Mỹ ndeh ôtô, máy móc, ndơ nkrơ\, dak si nkrơ\, ndơ do\ng điện n’hanh du đêt ndơ do\ng êng [a [a\. Tă bah geh an rong dơh so\k soăy bah Mỹ lơn âk bah Campuchia rvăt n’glăp tâm Mỹ dơi rong an dơm./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương