Pơk uănh mông nar djăt: 2/4/2019

VOV4.M’nông: Măng ¼, Rmôt săm [u\t Gia Lai 2019 ho\ leo ntơm do\ng kan ta Quảng trường Đại đoàn kết, nkuăl [on têh Pleiku. Ăp ntu\k râng rmôt săm [u\t ho\ pă rlau 150 rkeh prăk ân kon se ach o nti blau tâm n’gor. Rmôt săm [u\t Gia Lai năm aơ geh 32 ndrơng, đah 10 ntu\k kan pă dong săm [u\t ndrel ndơ do\ng nti tâm lam n’gor.

Ăp ntu\k ndrơng mpla săm [u\t ueh, đah âk ntil săm [u\t tă bah săm [u\t răk nti\m nti ân tât săm [u\t văn học ơm, săm [u\t mbơh mpeh nau rêh. Ndrel đah ndrôm săm [u\t, ăp ntil ndơ geh tăch êng ko\ geh n’huch rnoh ntơm 25-70%. Ăp ntu\k râng hôm pă âk jêt nklâm ndơ ndrel nklâm prăk ân kon se ach o tâm nkuăl./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng