Pơk uănh mông nar djăt: 9/1/2015


Tâm nchră bộ trưởng rgum nchră nkoch bri Trung Quốc n’hanh ăp dak Mỹ La tinh lor bôk năp ntơm pơk ôi ntri 8/1, ta Đại lễ đường nhân dân ta thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Tâm nchră rơh dja, Trung Quốc u\ch ro\ng mbra rgop ntru\t ntrôl tâm boh le\ rngôch đah ăp dak Mỹ La tinh. Lah ta rnôk ntơm pơk tâm nchră, Kruanh Trung Quốc Tập Cận Bình rhơn rnê ăp kruanh n’hanh bộ trưởng ngoại giao, bộ trưởng kinh tế ăp dak Mỹ La tinh le\ hăn tât Bắc Kinh râng tâm nchră gưl bộ trưởng lor bôk năp dơi [ư đah Trung Quốc n’hanh ăp dak Mỹ La tinh, ndơ\ nău m^n tâm boh lam le\ rngôch đah bar ding jêng ngăn ngăn./.

BTV:Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương