Pơk uănh mông nar djăt: 27/7/2015


            VOV4.Mnông:N’gâng kan tơm prăk Hy Lạp an g^t, rơh tâm nchră đah dak aơ n’hanh ăp dak tơm rnon lam ntur neh mpeh rnoh kơl mhe đah rnoh khlăy 86 rmen Euro an Hy Lạp mbra ntơm geh [ư ta ôi tay, 28-7, lôch geh mô hoch [ư ta du\t pơh ba năp, yor nău mât rnă njrăng n’hanh ta ntu\k kan. Uỷ ban châu âu (EC) an g^t, ăp mpôl kan kĩ thuật tât Hy Lạp lor gay ma nchrăp an ăp rơh tâm nchră, nu^h leo kan âk dak châu âu (EU), ngân hàng trung ương châu âu (ECB) n’hanh ntu\k kan prăk kaih lam ntur neh (IMF) nchrăp mbra tât ta Athen ta nar 30-7 atay, nău nchrăp tâm nchră gâl têh ê ho\ geh ua\nh năl.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương