Pơk uănh mông nar djăt: 8/7/2020

VOV4.M’nông: Ôi lơ 7/7/, ta nkuăl [on têh Kon Tum, Hội đồng nhân dân n’gor Kon Tum gưl XI, năm kan 2016-2021 ntơm r[u\n tal 10 đah âk nkô| nau khlay, tâm nê geh nau kan săch nu\ih pah kan. Tâm 2 nar geh rơh r[u\n, Hội đồng nhân dân n’gor Kon Tum rgum tâm nchră, uănh 46 nkô| nau, tâm nê geh âk nkô| nau geh [on lan bah n’gor uănh njrăng ti\ng n’ôi, kơt: nau kan [ư nau hun hao văng sa rêh jêng 6 khay bôk năm 2020 ndrel nau r[o\ng nau kan tâm 6 khay du\t năm, nau ntru\nh n’hêl mpeh nau tâm [ah ndrel nkuăl [ư nau ân dơi geh năl kloh kon se mô dơi hăn nti ndrel si\t nti tâm nar, nchră tât nau kan nti\m nti năm 2020-2021.

Nau mbơh bah UBND n’gor Kon Tum mpeh nau kan văng sa rêh jêng tâm 6 khay bôk năm bah UBND n’gor Kon Tum ta rơh r[u\n aơ ân saơ, bol ma geh âk nau khuch hô bah srê Covid-19 yơn nau hun hao văng sa bh n’gor hôm tâm rnoh geh prêh. Tât lôch khay 5 năm 2020 n’gor Kon Tum rgum geh 16 nau kan ntuh kơl đah rnoh đăng ký rlau 4.600 rmen. Tât rnôk aơ, n’gor geh 24 xã geh kơp dơn to\ng dơi [on lan mhe./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng