Pơk uănh mông nar djăt: 25/12/2020

 

VOV4.M’nông – Ndrel đah vaccine njra\ng Covid-19 Nano Covax yor Công ty Nanogen nkra njêng mhe dơi rlong ta nu^h, du ntil vaccine êng bah Công ty Vabiotech le\ dơi rlong ta dôk ta gôl dak Rều, nkual [on têh Cẩm Phả, n’gor Quảng Ninh. Ntil vaccine njrăng n’gang Covid-19 bah Vabiotech dơi rlong ta 12 mlâm dôk, geh 2 ding n’hanh chuh tâm [ah 18 nar. Rmôt dôk dơi chuh vaccine bah 3 tât 5 năm deh, jâk rlău 3kg, săk soan ngăch dăng, mô ntưp ăp nău ji tâm ntưp. Jêh nklăp 1 khay, nu^h way kan mbra uănh lah mpeh rnoh tâm di cho\l nău ji bah rmôt dôk n’hanh uănh nđôi tay nklăp 4 khay tay. Lah vaccine geh tam mât njrăng, ăp nu^h khoa học mbra mbơh N’gâng kan dak si uănh năl tay, ntơm rlong ta nu^h.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương