Pơk uănh mông nar djăt: 18/12/2020

 

VOV4.Mnông-Ta rơh chuh Vaccine Covid-19 rơh bôk năp an nu^h u\ch rlong ta Học viện Quân y (Hà Nội) ôi nar 17/12, mô ho\ geh nău tât êng ndal đah 3 nu^h tât rlong m^n ua\nh bôk năp. Aơ lah nău ueh bôk năơ, knơm Việt Nam mbra egh ntil Vaccine [ư tâm dak nơm gay ma njrăng rdâng đah nuh srê Covid-19. tam rnoh rlău 200 nu^h mbơh dăn rlong chuh Vaccine Nanocovax, Học viện quân y le\ geh săch 1 hê bu klô 20 năm deh gay ma chuh bôk năp ta ôi nar 17/12. lôch ne\, 2 hê nu^h u\ch êng geh 1 hê bu klô n’hanh 1 hê bu ur geh năm deh bâh 20-40 geh rlong chuh. Lôch geh chuh, ăp nu^h aơ geh rlu ua\nh nđôi tâm 72 mông ta Học viện quân y. ntơ săk ntu\k gu\ ăp nu^h rlong aơ geh mpôn.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương