Pơk uănh mông nar djăt: 20/7/2019

VOV4.M’nông – Tâm rnôk rnoh khlay du đêt ntil ndơ lo\ mir bah n’gor Gia Lai hôm e ta rnoh đêt ngăn tâm âk năm bah năp ri ndrôk, bê dôl geh âk nău ueh n’hanh hao đêt nkôp đah rơh aơ năm bah năp. A[aơ, ndrôk geh bah 100 tât 110.000 prăk/kg poăch rih. Bê rnoh khlay bah 125.000 tât 140.000 prăk/kg rih, hao rlău n’gul nkôp đah rơh aơ năm bah năp. Đah rnoh khlay kơt a[aơ, nu\ih mât rong bê, ndrôk ta Gia Lai rhơn yor geh ns^t rnglăy âk,  geh du gưl kơl n’hu\ch jêr jo\t rnôk rnoh khlay du đêt ntil ndơ lo\ mir kơt cà phê, tiêu... ju\r thuk.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng