Pơk uănh mông nar djăt: 18/9/2020

VOV4.M’nông: Jâng văng sa lam ntur neh mra n’huch 4,5% tâm năm aơ. Ntu\k kan tâm boh ndrel hun hao văng sa (OEDC) mhe rgâl rnoh mbơh hao 1,5% tâm nau mbơh mpo\ng kan văng sa mhe, đah nau kan yor nau ndâk geh kơp dơn tâm ăp jâng văng sa têh kơt Mỹ ndrel Trung Quốc. Bah năp nê, bôk khay 6 mhe nơh, OEDC nchrăp mbơh nau kan văng sa lam ntur neh n’huch đê| ngăn 6% tâm năm aơ, yor ăp dak nchâp ăp nau đă rdâng njrăng srê Covid-19, nkre nkah nau mra ndâk tay “mbrơi ndrel mô lăng nâp”. Ti\ng n’gâng kan aơ, ăp nau kan dôl geh nau ueh lơn tâm năm tât, nau văng sa lam ntur neh mra ndâk đah rnoh hun hao lah 5% lah kman SAR-Cov2 mô ntoh plơ\ dăng tay./.

Nu\ih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương