Pơk uănh mông nar djăt: 18/9/2020

VOV4.Mnông- Ôi nar naơ 17/9, Liên đoàn lao động n’gor Dak Lak tâm rgop đah du đê| doanh nghiệp pal nđaih ta ntu\k ký tâm ton bôk nău kan tâm ton tâm kơl kan lvang năm 2020-2023. ta rơh tâm ton kan, Liên đoàn lao động n’gor Dak Lak n’hanh ndơn kan nu^h leo kan 3 doanh nghiệp lah Công ty Cổ phần pal nđaih Dak Lak, Công ty TNHH ntuh kơl pâl nđaih Đặng Lê n’hanh Công ty cổ phần pâl nđaih ntu\k Ko Tam le\ ký tâm ton [ư âk nău kơl an đah đoàn viên công đoàn rnôk geh do\ng ăp nău pâl rlưn bâh doanh nghiệp. T^ng ne\, ăp công ty pâl nđaih mbra hu\ch bâh 10-50% prăk đah ăp ntil nău pal nđaih na nê| an đoàn viên công đoàn n’hanh nu^h pah kan. Gay ma dơi geh an kơl, năch kanu\ng an geh ndơ\ thẻ công đoàn mô lah geh nău ua\nh năl bâh Ban chấp hành công đoàn ntu\k kan ba dâng.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương