Pơk uănh mông nar djăt: 10/12/2019

VOV4.M’nông: Nar ntri (9/12), du đêt nu^h Palestine ho\ rlăch dun nău n’glêh an bah Israel [ư ntu\k gu\ mhe ta nklang nkual [on têh Hêbrôn (Bờ Tây). Ăp nu^h an saơ n’hanh ăp tơm nău lư rnă njrăng an g^t, ăp rơh tâm lơh ntoh đah nu^h [on lan Palestine n’hanh mpôl tahen Israel bah năp mpêr nking ma tahen Israel rdâk ta nkual [on têh. Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine an g^t, 3 nu^h [ư ru\ng răng Palestine ho\ geh păng n’hanh rmanh, âk nu^h êng [a [a\ geh rmok dak hăng. Ăp rơh [ư ru\ng răng ntoh lôch rnôk Bộ trưởng Quốc phòng Israel Naftali Bennett mbơh, du ntu\k gu\ mhe an nu^h Do Thái mbra dơi [ư ta nkual [on têh ơm yău Hêbrôn, ntu\k ntơm nơh lah ntu\k tăch ndơ bah nu^h Palestine./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng