Pơk uănh mông nar djăt: 24/8/2019

VOV4.M’nông: Rơh r[u\n gưl prêh G7 mra geh ntơm [ư tâm nar aơ ta Biarritz, nkuăl rlu n’aih tâm nkuăl mpeh ba dâng bah dak Pháp. Di\ng le\ nau nchrăp kan kơt lah vơt rđau kan 7 jâng căng sa bôk năp lam ntur neh ho\ geh nchrăp ueh. Aơ lah rơh tal 7 Pháp ndơn nau kan [ư Kruanh bah G7. Geh 13.200 lah rnoh ăp nu\ih tahen cảnh sát mra geh rgum gay ma mât rnă njrăng ân rơh r[u\n G7 rơh aơ.

N’gâng kan tâm nkuăl ho\ ân [ư nsru\ng âk nau kan hăn ro bah ndeh mpăr, trong ndeh treng ndrel trong hăn jâng tât Biarritz gay đăp mpăn ăp trong aơ mra geh kơl an ăp rđau kan G7 tât râng r[u\n/ Rơh r[u\n gưl prêh G7 năm aơ mra jong tâm 3 nar (24-26/8). Bôk nau kan r[u\n nchră năm aơ geh rgum tâm âk nau kan bah lam ntur neh kơt lah nau duh jêr nau kan tăch rgâl, nau rgâl mhe bah trôk nar ndrel soay nau kan mhe ma dak tưom ngih Pháp dôl ma ntru\t dăng ngăn./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng