Pơk uănh mông nar djăt: 17/10/2020

VOV4.M’nông: Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin an g^t dak dja mbra n’hao 12.000 tahen cảnh sát gay kơl t^ng [ư nău ntru\nh mpăng luh ta nkual [on têh, ntơm geh nău tam nar aơ (17/10). Bah năp nê, nar 14/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ho\ an do\ng nău ntru\nh mpăng luh ta Paris, Toulouse, Marseille, Montpellier, Grenoble, Rouen, Lille, Lyon n’hanh Saint-Etienne gay rdâng lơh đah nău tât nuh srê ji trong n’hôr n’hâm ndal COVID-19 tâl bar dôl krit nji ta dak dja. Nău ntru\nh mpăng luh khuch tât nklăp 20 rkeh nu^h, âk bơi 1/3 rnoh nu^h dak dja. Ăp nu^h tih nău ntru\nh mpăng luh măng mbra geh rmal 135 euro./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương