Pơk uănh mông nar djăt: 3/8/2020

VOV4.M’nông – Nar nđaơ 2/8, Chính phủ Phlippines mbơh mbra an tay nchoeng n’gang rjăp lơn ta nkual tâm trôm n’hanh kiău ma thủ đô Manila tâm 2 pơh, bah kêng ôi 4/7, tâm rnôk dak Đông Nam Á aơ dôl rdâng gay nking n’gang nău ntưp rêng bah srê Covid-19 rnôk d^ng le\ nu^h ntưp le\ hao 100.000 nu^h. Nău ntru\nh dơi ndơ\ jêh nău kuăl jă nar 1/8 bah 80 rmôt kan ntoh măt an 80.000 nai dak si n’hanh 1 rkeh y tá mpeh nău rhăt jăp lơn ăp nău [ư uănh nđôi srê, yor Philippines dôl mô dơi tâm rơh rcha\ng n’gang srê Covid-19 n’hanh mbơh mpeh nău khuch bah trong dak si ta dak Đông Nam Á aơ yor rnoh nu^h ji hao âk tay. Tổng thống Philippines nkoch nău nsing nơm tâm rmôt dak si dak aơ, kuăl jă ăp nu^h kan y tế an mât ue\h nuih n’hâm, nău du\t n’hâm tâm nău kan rgum le\ soan an nău rdâng srê Covid-19.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng