Pơk uănh mông nar djăt: 16/5/2020

VOV4.M’nông: Nau ntru\nh mrô 88 bah Quốc hội ho\ ân [ư Bôk nau kan rgum hun hao văng sa rêh jêng nkuăl [on lan rnoi mpôl đê| ndrel gôl yôk lvang năm 2021-2030, tâm nê Chính phủ ho\ [ư jêh nau ntru\nh đă ndrel njoăl tât Hội đồng Dân tộc ndrel ăp Uỷ ban bah Quốc hội gay ma [ư mêt uănh. Ti\ng nau mbơh bah chính phủ, Bôk nau kan MTQG mhe geh 10 rmôt ndrel ăp nau kan jê|, đah nau kan do\ng nau geh, nau dơi bah ăp nkuăl tâm ntu\k, rgâl blau mhe, ntru\t dăng nau hun hao văng sa, đăp mpăn rêh jêng kon nu\ih, n’huch ach o ngăch ndrel nâp nâl, rgum nau tâm [ah mpeh nau rêh, nau geh rđil đah du hê bôk nu\ih nsum bah lam dak. Wa Giàng A Chu, Groi Kruanh Hội đồng Dân tộc bah Quốc hội ân lah, gay ăp nau kan ân geh săk tam, chính phủ ân nchrăp ăp nau kan n’hêl, tâm di đah ăp nkuăl./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng