Pơk uănh mông nar djăt: 14/8/2020

 Tâm 2 nar ver kh^t lam dak 14 n’hanh 15/8/2020, ăp ntu\k kan ngih dak, ntu\k rêh jêng yông cờ kh^t n’hanh rlu ăp nău pâl rlưn. Tâm rup: Nău way n’hao cờ kh^t ver kh^t lam dak Tổng Bí thư ơm Lê Khả Phiêu geh [ư ta Quảng Trường Ba Đình (Hà Nội) ta ôi nar 14/8.

   Săk kh^t Tổng Bí thư ơm Lê Khả Phiêu geh njor ta ngih njor kh^t ngih dak, mbrô 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Uỷ viên Bộ Chính trị, groi Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, kruanh leo kan ver kh^t mbơh Ver kh^t Tổng Bí thư ơm Lê Khả Phiêu. Rnâng kan leo ran kh^t Tổng Bí thư ơm Lê Khả Phiêu geh 35 nu^h yor Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, kruanh dak Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng [ư kruanh leo kan.

   Nu^h leo kan, tă leo kan Đảng, ngih dak nchrăp lăp mbah nt^ng Tổng Bí thư ơm Lê Khả Phiêu ta ngih njor kh^t ngih dak.

Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hăn văr băng Tổng Bí thư ơm Lê Khả Phiêu.

   Groi kruanh dak Đặng Thị Ngọc Thịnh mpoh su nhang nt^ng Tổng Bí thư ơm Lê Khả Phiêu.

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng