Pơk uănh mông nar djăt: 28/4/2020

VOV4.M’nông: Ta rơh r[u\n Rnâng kan chính phủ ti\ng nau mbơh đă bah mpeh nau ntuh kơl Bôk nau kan bah neh dak râng nau hun hao văng sa, rêh jêng nkuăl nu\ih rnoi mpôl đê| ndrel gôl yôk lvang năm 2021-2030, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ân lah, aơ lah ngoai tâm 3 nau kan bah neh dak têh, ntoh nau u\ch ro\ng, nau kan đah nu\ih rnoi mpôl đê|, gay kônh wa geh nau rêh, nuih n’hâm, drăp ndơ ueh têh lơn.

Thủ tướng lah rjăp nau đă mô geh tâm kơt đah 2 bôk nau kan bah neh dak mpeh nau ndâk njêng [on lan mhe ndrel n’huch ach o nâp nâl. Bôk nau kan ân geh rgum tâm nau kơl an nau kan, rgâl nau rêh ân nu\ih rnoi mpôl đê|. Ân geh kơp ân rjăp lor ma ntru\ngh ntuh kơl đah ăp ntu\k kan êng êng kơt điện, ngih săm [u\t, ngih dak si, trong hăn…knu\ng ntuh kơl ăp ntil ndơ ueh khlay ngăn ma ê tă geh ntuh kơl bah năp nê./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng