Pơk uănh mông nar djăt: 25/12/2020

VOV4.M’nông – Nar 24/12, ta nkual [on têh Gia Nghĩa, N’gâng kan dak si n’gor Dak Nông tâm rgop đah Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên [ư rgum nchră rgo\ jă mbơh n’hu\ch do\ng bôh gay njrăng n’gang hao huyết áp, chôt ndal n’hanh ăp nău ji mô tâm ntưp tâm rơh srê Covid-19. ta rgum nchră, ăp đại biểu dơi mbơh nu nău mpeh nău ji mô tâm ntưp n’hanh mât uănh nu^h ji mô tâm ntưp tâm rơh srê Covid-19; ndơ sa n’hu\ch bôh njrăng hao huyết áp chôt ndal rngok; nt^m nău [ư nkoch mbơh nău sa đêt bôh. T^ng m^n njêng, groi uănh le\ rngôch nu^h [on lan sa rmeh bôh, bơi rlău 2 tơ\ nkôp đah nău đă lah bah dâng 5 gam môh/nar. Yor nê, ăp nu^h an n’hu\ch n’gul rnoh bôh sa tâm ăp nar gay njrăng n’gang hao huyết áp, hao mham play nuih, ji play nuih n’hanh ăp nău ji mô tâm ntưp êng. Trong mkra khlay an n’hu\ch sa bôh kơt n’hu\ch bôh rnôk gâm sa; le\p rnôk sa; n’hu\ch tăng rnôk săch ndơ sa, rnôk gâp gu\ch n’hanh rnôk sa.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương