Pơk uănh mông nar djăt: 15/7/2020

VOV4.M’nông – Kêng măng nđaơ, ta Ngih Chính phủ, Groi Thủ tướng Vũ Đức Đam [ư tơm rơh r[u\n Ban nt^m rđau Trung ương bôk nău kan r[o\ng t^ng lam dak n’hu\ch ach o nâp nâl lvang 2016-2020 mbơh [ư nău kan năm tât. T^ng nău mbơh, bah năm 2016-2019, tơm prăk Trung ương le\ pă 22 rbăn 850 rmen prăk gay [ư t^ng du đêt nău kơl an nău rêh jêng, n’hu\ch ach o, ntop kơl dak si, nt^m nti nău kan...

Groi Thủ tướng Vũ Đức Đam ntoh ngơi ta r[u\n

 

Tâm năm aơ, tơm prăk Trung ương pă an bôk nău kan rlău 10 rbăn rmen prăk. Tât a[aơ, Ngân hàng Chính sách xã hội [ư an manh đah rlău 422 rbăn rnăk ach o, rnăk êp ach o, rnăk mhe rklaih ach o, kon ho\k, sinh viên geh nău rêh jêr jo\t đah dinh le\ nkah rnon rlău 18 rbăn rmen prăk. Ntoh ngơi ta rơh r[u\n, Groi Thủ tướng Vũ Đức đam đă bah a[aơ tât du\t năm 2020, ăp n’gâng kan, nău kan ndăn tâm rgop n’glôch jêh [ư t^ng Nghị quyết bah Quốc hội, Chính phủ mpeh [ư t^ng bôk nău kan n’hu\ch ach o nâp nâl.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng