Pơk uănh mông nar djăt: 24/6/2020

VOV4.M’nông – T^ng nău mbơh bah Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc le\ jao an Kruanh N’gâng kan Lao động-Thương binh n’hanh Xã hội mbơh an Kruanh dak uănh m^n tay an ndơ an nu^h geh soan đah cách mạng nchrăp gay an ndơ nu^h geh soan đah cách mạng di rơh aơ lah rlău 330 rmen prăk, dơi pă [ư 2 rnoh lah 400.000 prăk n’hanh 200.000 prăk. Rnoh prăk aơ le\ dơi pă tâm trong nchrăp Tơm prăk Ngih dak năm 2020.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng