Pơk uănh mông nar djăt: 29/8/2019

VOV4.M’nông: Nar ntri 28/8, Mpôl pah kan bah Bộ Y tế tă bah Thạc sĩ Lê Thanh Hiền, groi Viện trưởng viện Vệ sinh dịch tữê Tây Nguyên [ư kruanh mpôl hăn ho\ geh rơh pah kan đah Ban rđău dă njrăng n’gang nuh srê ta nu^h bah n’gor Dak Lak mpeh pah kan njrăng n’gang ji luh mham rih ta n’gor. T^ng si [u\t mbơh bah Sở y tế n’gor Dak Lak, lam n’gor năl geh rlău 13.600 nu^h ji, hao rlău 40 tơ\ rđ^l đah ndrel khay dja năm 2018.

Rnoh nu^h ji năl geh ta 15/15 nkuâl, thị xã, nkual [on têh, tâm nê geh 3 nu^h kh^t. Dak Lak lah n’gor geh nu^h ji luh mham rih âk 50% le\ rngôch nu^h ji bah lam nkual Tây Nguyên. T^ng Thạc sĩ Lê Thanh Hiền, gay pah kan njrăng n’gang ji luh mham rih geh nău tam, n’gor Dak Lak ân uănh trong kan njrăng n’gang ji luh mham rih lah nău kan bah lam [on lan đah nău lăp kan dăng bah n’gâng kan ta ntu\k n’hanh nău lor nchrăp bah nu^h [on lan, lah dơn geh êng du hê n’gâng kan dak [ư gay njrăng n’gang nuh srê dơm ri mô dơi geh nău tam ue\h./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng