Pơk uănh mông nar djăt: 27/1/2021

VOV4.M’nông – Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mhe r[u\n pơk so\ng dăng tâm nchră trong ndâk njêng têh hvi n’hanh nâp dăng rdâng đah srê Covid-19. T^ng ăp nău mbơh bah Liên hợp quốc, srê Covid-19 khuch hô tât ăp dak, [ư wa\ng sa ju\r hu\ch, hao nu nău tâm rkeh, nking n’gang ăp nău [ư kơl nu^h, đăp mpăn. Kơp êng rnoh nu^h u\ch kơl ta lam ntu\r neh le\ hao 40%, tâm ne\ ăp dak geh nu nău roh hu\ch wa\ng sa hô ngăn lah ăp dak ach o, dơh geh khuch. Ta rơh r[u\n, ăp dak tâm Hội đồng Bảo an tâm ban u\ch du nău khlay êng an mkra, ne\ lah n’hu\ch ăp nău khuch wa\ng sa bah srê, mô an hun hao jêng nău khuch chính trị, nkri tât đăp mpăn n’hanh rnă njrăng lam ntu\r neh.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương