Pơk uănh mông nar djăt: 19/6/2015

VOV4.M’nông: Ôi 18/6, rơh tâm nchră lam ntur neh tal 2 đah nkô| “Đăp mpăn n’hanh Tâm boh ta Biển Đông: Ăp nau kan ndal n’hanh rklaih tâm rkeh” ho\ geh ntru\nh ta ngih rlu năch Radisson Slavyaskaya” ta Moscow, Nga. Ntoh nau ta rơh tâm nchră, Gíao sư Tiến sỹ Khoa học Đmitri Mosyakov-Gíam đốc Viện Phương Đông học-Viện Hàn lâm Khoa học Nga (ntu\k tơm rơh tâm nchră) ân gi\t, nkô| bah ăp rơh tâm nchră ta rơh r[u\n nchră du\t khlay n’hanh ndal, rnôk ma nau kan ta Biển Đông hôm duh jêr n’hanh mô đăp mpăn, ntoh luh ăp nau tât rdâng bôk ta hen n’hanh jêng ngoai tâm âk ntu\k duh tay tâm lam ntur neh. Giáo sư, Mosyakov ko\ kơp dơn, nau kan bah Trung Quốc lah ngoai tâm âk nau kan duh jêr ta Biển Đông. Trung Quốc ton nau [ư tơm neh dak đah 80% rnoh Biển Đông. Yơn lah, nau ton aơ bah Trung Quốc mô geh ăp dak lam ntur neh kơp dơn. Giáo sư Mosyakov lah rjăp, nau tâm pit nau dơi ta Biển Đông gay geh rklaih đah nau đăp mpăn, ryơk luật pháp lam ntur neh, ngăn lah Nau ton Liên  Hợp quốc mpeh Luật  dak lêng năm 1982 n’hanh ăp nau nchrăp ho\ tă geh./.

                      Nu\ih rblang: H’Thi.

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng