Pơk uănh mông nar djăt: 21/11/2020

VOV4.M’nông:  Uỷ ban săch kan tâm bang Geogia lơ 20/11 ho\ kơp dơn nau dơi bah nu\ih kan bah Đảng dân chủ Joe Biden geh nau dơi tâm bang aơ đah nau tâm [ah nklăp rlau 12.000 phiếu săch. Nau geh kơp phiếu mra geh ndơ\ tât Kruanh Bang Brian Kemp uănh năl tâm kêng măng aơ 21/11. Bah năp nê, yor nau tâm [ah đah bar nu\ih ân geh săch tâm dăch yor ri ma Bang Geogia ho\ kơp tay đah ty nklăp 5 rkeh phiếu săch. Ddah rnoh geh nau dơi ta Geogia, wa Biden ho\ jêng nu\ih [ư Tổng thống tâm đảng Dân chủ bôk năp tâm 28 năm geh nau dơi ta aơ./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương