Pơk uănh mông nar djăt: 1/4/2019

            VOV4.Mnông: Ta nkuăl têh An Khê, n’gor Gialai pơh ba năp geh rơh tâm nchră khoa học lam ntur neh Kỹ nghệ lu\ ơm An Khê tâm rnôk ăp kỹ nghệ yăng 2 măt ta châu Á đah nău tât râng bâh âk nu^h kan khoa học ơm yău knơm tâm dak n’hanh dak bah dih. Rơh tâm nchră le\ dơn geh âk nău tâm rgop khoa học đah rnoh khlăy bâh ăp nu^h kan, bôk năp lah na nê|: An Khê pơk ntơm lịch sử kon nu^h ta Việt Nam. Kỹ nghệ đá ơm yău An Khê ntơm geh 5 năm ba năp.

 

Nău kan m^n ua\nh bâh ăp nu^h kan khoa học tât a[aơ le\ geh 23 ntu\k di tích lu\ơm ta nkual rđung An Khê. Ăp nu^h kan khoa học le\ geh rlău 3 rbăn ntil ndơ n’hanh bơi tât 700 ndơ lu\ ơm yău tâm ăp ndơ văn hoá kơt ơm đah năm jo\ klâp ma 800 rbăn năm. Ăp nu^h kan khoa học ua\nh năl nău khlăy , nău khoa học ơm yău đah 800 rbăn năm ta An Khê. Nău aơ lah du\t khlăy tâm nău m^n ua\nh lịch sử kon nu^h Việt Nam n’hanh lam ntur neh.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng