Pơk uănh mông nar djăt: 16/11/2019

VOV4.M’nông: Tổng thống Nga Vladimir Putin ân gi\t, Saudi Arabia geh nau mi\n rjăp ngăn mpeh nau nchrăp rnoh geh so\k pring đah OPEC ndrel ăp dak kan nsum, yor du rmôt kan dak pring Aramco bah Saudi Arabia mhe ndâk [ư nau do\ng cổ phiếu rơh bôk năp ntoh mpơl ngăn (IPO). Yơn lah, Tổng thống Nga lah rjăp Nga ryơk ăp nau geh jêng bah Saudi Arabia. Ntoh nau đah phóng viên, Tổng thống Nga Putin ton, Nga u\ch pah kan dah OPEC ndrel nau tâm boh mô êng geh nau kan koh n’huch rnoh pring. OPEC ndrel Nga ndrel ăp dak nkra pring êng (ntơ lah PEC+) kơp ntơm lơ 1/1 năm e ho\ [ư nau koh n’huch 1,2 rkeh thùng du nar. Kan nchrăp tay nau koh n’huch rnoh pring mra ntru\nh tât ta rơh r[u\n bah OPEC+, geh ntơm lơ 5-6/12 tât./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng