Pơk uănh mông nar djăt: 4/8/2020

VOV4.M’nông: Bộ nu^h kan Singapore (MOM) nar 3/8 mbơh, năch lăp tâm dak dja ntơm bah nar 11/08 le\ ma nu^h dak nơm, nu^h manh gu\ kan tăch rgâl, nu^h geh thẻ gu\ kan jong năm mbra wa\n ndơ ntru\p t^ng groi nđôi 14 nar lah dơi đă an gu\ êng ta jay. T^ng nê, ndơ wa\n geh groi nđôi điện tử do\ng định vị n’hanh mạng 4G mô lah bluetooth mbra dơi n’gvăn an năch lăp lôch [ư jêh ăp to\ng si [u\t ta tach ndeh păr. Nău mbơh njrăng lor mbra dơi njoăl mbro tât ăp ndơ ntru\p n’hanh nu^h mbra dơi g^t năl ngăch. Ăp nu^h droh jăng ndơ wa\n tâm rnôk an gu\ êng mbra geh rmal tât 10 rbăn đôlar Singapore mô lah rmal gu\ ndrung 6 khay. Nău do\ng ndơ ntru\p t^ng groi nđôi mbra kơl ăp nhih pah kan dak mât njrăng geh nău tam nu^h lăp gu\, hu\ch bah geh ma nău ntưp rêng lam ntu\k bah ăp nu^h mô t^ng jăp ăp nău way an gu\ êng./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng