Pơk uănh mông nar djăt: 24/9/2020

VOV4.M’nông: Nthoi tay nar pah kan, kêng măng 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ n’gor Kon Tum khóa XVI [ư sơch Ban Chấp hành khoá mhe. Ăp đại biểu ho\ pah kan ta rmôt gay tâm nchră nkô| mbơh trong nchrăp joi nu^h kan Ban Chấp hành Đảng bộ n’gor khóa XVI; [ư dâk tâm rlong, n’hao an nu^h kan Ban Chấp hành.

  Tâm nê, đăp mpăn dăn rgum t^ng quy định mpeh rnoh năm deh, bu ur, nu^h rnoi mpôl đê|, 100% nu^h râng Đại hội ho\ n’hơr ti tâm ban u\ch an nchih săk mbơh 58 nu^h gay sơch tâm Ban Chấp hành. Ma trong nklăch phiếu ndâp, Đại hội ho\ sơch 50 nu^h lăp tâm Ban Chấp hành Đảng bộ n’gor Kon Tum khoá XVI, năm kan 2020-2025.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương