Pơk uănh mông nar djăt: 19/10/2019

VOV4.M’nông: Ta nar vơt rmôt kan [ư nau kan tâm boh tăch rgâl Mỹ-Trung dôl khâl ndrel pah kan ta Trung Quốc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường lah rjăp, nau tâm boh Trung-Mỹ mô êng leo nsi\t nau săk geh văng sa ân bar dak ma hôm ân geh nau ueh ân lam ntur neh. Bar ding ân geh nsing tâm ăp nau ndơn kan nsum tă geh đah bar rđau kan bah bar dak, tâm nau nsôih tâm boh, pah kan nsum, tâm ban, tâm ryơk nsum gay kơl tâm nchră ân geh rklaih ăp nau kan geh tât.

Bar ding ko\ ân geh uănh tât nau geh jêng jo\ jong gay ntru\t dăng nau tâm boh nau kan tăch rgâl đah Mỹ-Trung plơ\ tât trong tâm ban nâp ngăn. Trung Quốc u\ch ntu\k [ư nau kan tăch rgâl bah Mỹ tâm nê geh rmôt [ư nau kan tăch rgâl bah Mỹ-Trung rgop nau kan ueh nâp lơn tâm nau ntru\t dăng tâm boh bar dak hun hao, rgop nau n’hao nau tâm gi\t rbăng nsum đah [on lan bar dak./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng